FANDOM


T_innLoadingQuote0Edytuj

Gdy nadejdzie Ostatni Dzień, nie będzie słów... i poznamy twarz zdrajcy... 

- fragment Księgi Dni Bractwa Strażników

T_innLoadingQuote1Edytuj

Nic nie jest tak obiecujące, jak otwarcie księgi. Nic nie jest tak ostateczne, 
jak jej zamknięcie. 

- Wykłady dla Strażnika-Skryby, tom 4

T_innLoadingQuote2Edytuj

Wyobraźcie sobie Miasto jako młodzieńca, który utrzymuje niepewną równowagę 
nad krawędzią głębokiej przepaści. My jesteśmy Strażnikami tej równowagi. 

- z Ośmiu Zasad

T_castleLoadingQuote0Edytuj

Niezależnie od tego, czy będziesz gromadził bogactwa, czy też ponad wszystko 
przedłożysz rodzinę, która obejmie po tobie spuściznę, mądrze wybieraj źródło 
własnej nieśmiertelności. 

- Wskazówki dla Patriarchy, Baron Bresling

T_castleLoadingQuote1Edytuj

Nawet przypadkowy obserwator, kierujący się ogólnie przyjętymi kryteriami, nie
określiłby teraz siedmiu wielkich rodzin ani mianem wielkich, ani mianem... 
rodzin. 

- z Księgi Rodów Historycznych

T_castleLoadingQuote2Edytuj

Tylko cnotliwi wytrzymają Próbę Ognia Mistrza Budowniczego... grzesznicy 
zostaną zasię strawieni. 

- z Kazań Młotodzierżców

T_castleLoadingQuote3Edytuj

Pan rzekłszy: Kto mnie wypiwszy, ten nie łaknąwszy na nowo. O, Leśny Władco, 
tyś bywszy dla nas słodyczą miodową! 

- pogańska pieśń biesiadna, pochodzenie nieznane

T_castleLoadingQuote4Edytuj

Od każdego z nas glify domagać się będą innej ofiary. Oto równowaga, którą 
wytargowaliśmy. - fragment Kodeksu Interpretatorki, tom 8

T_hammerintroLoadingQuote0Edytuj

Żelazna sztaba przeistacza się w ogniu y przestaje istnieć. Takoż ten, kto z 
kuźni powraca, nie jestże tym, kto do niej wchodził. 

- ceremonia święceń na Mistrza Kowala

T_hammerintroLoadingQuote1Edytuj

Jeślić oczy posiadasz, eżby chwałę Budowniczego oglądać, aleć jej nie widzisz, wonczas oczy swoje wykłuj. 

- modlitwa wstępna, Świątynia Arcykowala

T_hammerintroLoadingQuote2Edytuj

Zawżdy bądź pracowity, Albowiem wrogów jest mrowie, Zasię grzech nigdy nie 
śpi... 

- fragment Hymnu Młotodzierżców

T_hammerintroLoadingQuote3Edytuj

Młot jest najbłogosławieńszym z dzieł Budowniczego: Toż zarówno narzędzie do 
budowy, jakoż y broń na wrogów. 

- Księga Nauk Młotodzierżców

T_hammerintroLoadingQuote4Edytuj

Wrogów swoich znać powinieneś dobrze, albowiem młota nie dzierżą, zasię w 
lasach bytują. 

- z Księgi Mistrza Budowniczego

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki