FANDOM


Powrót do spisu misji

M15B01Edytuj

Co to jest: list informujący, jak się skontaktować z Bratem Cavadorem (wersja pierwsza)

Gdzie można znaleźć: ?

Zarządco, gdybyś mnie potrzebował, tymże szlakiem podążaj, a z pewnością się 
spotkamy. Mojego spokoju wszelako nie zakłócaj, jeżeli nie będziesz miał do 
omówienia niezwykle ważnych spraw.

Stanowisko 6.
Stanowisko 1.
Stanowisko 2.
Stanowisko 3.
Stanowisko 4.
Stanowisko 8.
Stanowisko 7.


Brat Cavador

M15B02Edytuj

Co to jest: list informujący, jak się skontaktować z Bratem Cavadorem (wersja druga)

Gdzie można znaleźć: ?

Zarządco, gdybyś mnie potrzebował, tymże szlakiem podążaj, a z pewnością się 
spotkamy. Mojego spokoju wszelako nie zakłócaj, jeżeli nie będziesz miał do 
omówienia niezwykle ważnych spraw.

Stanowisko 2.
Stanowisko 3.
Stanowisko 6.
Stanowisko 1.
Stanowisko 7.
Stanowisko 4.
Stanowisko 8.


Brat Cavador

M15B03Edytuj

Co to jest: list informujący, jak się skontaktować z Bratem Cavadorem (wersja trzecia)

Gdzie można znaleźć: ?

Zarządco, gdybyś mnie potrzebował, tymże szlakiem podążaj, a z pewnością się 
spotkamy. Mojego spokoju wszelako nie zakłócaj, jeżeli nie będziesz miał do 
omówienia niezwykle ważnych spraw.

Stanowisko 7.
Stanowisko 2.
Stanowisko 3.
Stanowisko 6.
Stanowisko 1.
Stanowisko 4.
Stanowisko 8.


Brat Cavador

M15B04Edytuj

Co to jest: informacja

Gdzie można znaleźć: przed wejściem do dalszej częsci miejsca KD

OBSZAR ZAMKNIĘTY

Pozwolenie na wejście można uzyskać u Zarządcy Obozu.

M15B05Edytuj

Co to jest: informacja

Gdzie można znaleźć: ?

Przystań

M15B06Edytuj

Co to jest: informacja

Gdzie można znaleźć: ?

Miejsce KD

M15B07Edytuj

Co to jest: dziennik Cavadora

Gdzie można znaleźć: na stoliku przy łóżku Cavadora w Stanowisku 5

Ach, cóż za niezwykłe odkrycie! Ażeby tylko zyskać możliwość prowadzenia badań
w tym miejscu, gotów byłbym usprawiedliwić wszelkie nieprawości Karrasa... 

Być może wygłosiłem jednak zbyt pochopny osąd. Karras jest zainteresowany jeno
niewielką częścią cudownych osobliwości, które możemy odnaleźć wśród rzeczy 
pozostawionych przez naszych Przodków. Wszelako bez jego pomocy nie 
zdołalibyśmy w ogóle zorganizować prac wykopaliskowych...

Otrzymaliśmy nową dostawę rdzawego gazu. Po raz kolejny kazałem wszystko
wrzucić do lawy. I wciąż nie mogę przekonać Karrasa, iże gaz jest tutaj 
zupełnie nieprzydatny. Wolałbym, eżby Cetus Amicus transportował więcej 
sprzętu, który można wykorzystać do wykopów.

Najlepsze rezultaty osiągnęliśmy, pracując na Stanowisku 2. Tam właśnie 
znaleziono rzecz, której poszukiwał Karras. A teraz nadal zgłębiamy kolejne 
tajemnice tego miejsca. Jakimiż względami musiał Budowniczy darzyć Przodków, 
skoro odsłonił przed ich cywilizacją liczne cuda, których nie potrafimy nawet 
w pełni zrozumieć!

Do czasu, kiedy przybędzie następny transport, nie znajdę zbyt wielu wolnych 
chwil na zajęcie się własnymi projektami. Obawiam się jednak, iże Karras 
wysunie wtedy kolejne niedorzeczne żądania i będę musiał nawet zrezygnować ze 
snu, eżby wykonywać wszelkie zadania zgodnie z ustalonym przezeń 
harmonogramem...

M15B08Edytuj

Co to jest: kazanie Mechanistów

Gdzie można znaleźć: ?

Mechanistów Kazania Budowniczego:
W Poszukiwaniu Ścieżki Budowniczego

Otrzyjże łzy, niewiasto, y poszukaj ukojenia. Zaiste, błogosławieni, którzy 
dążą do doskonałości. Zbudujże doskonały dom z cegły y metalu. Nie używaj 
wszelako słomy ani do pokrycia dachu, ani między cegłami. W tym domu nie 
powinnoż być ani okien, ani drzwi, ani też wygodnych izdebek. Pozostań tamże 
przez pięćdziesiąt dni y pięćdziesiąt nocy, nie spożywając pokarmów y nie 
pijąc wody. Nie spoglądajże ani na słońce, ani na księżyc. Nie rozkoszujże się
powiewami wiatru y nie rozmyślajże o przepływających chmurach. Kiedyż nadejdzie
kres wyznaczonych dni y nocy, zyskasz doskonałe wyciszenie, a wonczas będziesz
mogła przechadzać się u mojego boku w szczęśliwym królestwie.

M15B09Edytuj

Co to jest: hymn Mechanistów

Gdzie można znaleźć: w pokoju na prawo od wejścia do Głównego Obozu

Hymn 32: Jakoż wałek wprawia w ruch zębatkę

Jakoż wałek wprawia w ruch zębatkę,
Takoż wpraw mnie w ruch, Mistrzu Budowniczy.
Jakoż zębatka kieruje trybami,
Takoż moim życiem pokieruj.
Jakoż węgiel płonie w piecu,
Takoż płonę dla Ciebie.
Niechaj powróci Budowniczy.
Mistrzu, zobacz, czego dokonaliśmy w Twoim imieniu.

M15B10Edytuj

Co to jest: kazanie Karrasa

Gdzie można znaleźć: ?

Głos Proroka: Przemawia Karras
Spisane Kazania

Stanąłem przed rzeszami ludzi y przemówiłem, eżby zrozumieli. "Widzicież, co 
zrobiłem? Otoż Oczy Karrasa, które będąż na was spoglądać nawet wtedy, kiedy 
śpicie. Będąż stały na straży nawet wówczas, gdy zostaniecie pokonani przez 
grzech. Nigdy już nie odczujecie samotności, jeśli będąż z wami Oczy Karrasa. 
Zali tego nie dostrzegacie?"

Otoż Sąd Karrasa, któren karę śmierci wymierza, wszelakoż się nie lękajcie, 
wyznawcy Karrasa y dobrzy Mechaniści, albowiem Sąd Karrasa zgładzi jedynie 
tych, którzy odrzucają wiarę, próbują nas powstrzymać, występują przeciwko 
postępowi y oświeceniu. Toteż, przyjaciele, idźcież teraz y bądzcież Oczami 
Karrasa, y zwołujcież Sądy Karrasa. Toż czyniąc, postępujcież roztropnie, 
eżbyście zawżdy już mogli się czuć bezpieczni. Oczekujmyż z niecierpliwością
błogosławionego dnia, kiedy wszelki strach ustąpi. A wszyscy się wielce 
radowali y wszędzie rozmieściliż moje Oczy y ustanowiliż moje Sądy.

M15B11Edytuj

Co to jest: Nowy Kodeks Mistrza Budowniczego

Gdzie można znaleźć: ?

Nowy Kodeks Mistrza Budowniczego
Najskrytsze Myśli

Śniłem, iże zstąpił ku mnie Budowniczy. Spacerowaliśmy razem wśród opuszczonych
budynków. Żadne drzewo nie zagradzało drogi, żadne stworzenie nie przemykało w
pobliżu. Żadna stopa wcześniej nie stanęła w tymże miejscu. Jeno nasza. A 
Budowniczy był takoż zadowolony z wszystkiego, co zrobiłem, iże jednym gestem 
Swojej potężnej dłoni zamienił moje ciało w żelazo. Płakałem z radości, roniąc
łzy gładkie jak rtęć, y dziękowałem za Jego dary. Zaiste, wszechmocny jest 
Mistrz Budowniczy!

M15B12Edytuj

Co to jest: Ogłoszenie

Gdzie można znaleźć: ?

Stanowisko 5. zostało zarezerwowane dla Brata Cavadora y jego pracowników. 
Nikomu innemu nie wolno tutaj przebywać.

Zębatka nie dąży do tego, eżby stać się częścią pieca lubo spalić napędzany 
mechanizm. Każden powinien przeto znaleźć dla siebie właściwe miejsce w planie
Budowniczego.

M15B13Edytuj

Co to jest: ogłoszenie (pierwsza wersja)

Gdzie można znaleźć: ?

UWAGA!

Osoby szukające Brata Cavadora nie powinnyż przeszkadzać innym robotnikom. Toż
powoduje spadek wydajności y niepotrzebne opóźnienia w pracy.

Lepiej zwrócić się do Zarządcy Obozu z prośbą o przejrzenie planu zajęć 
Cavadora, a następnie sprawdzać zielone lampy, które zapalająż się wonczas, 
gdy Brat jest obecny lubo niedawno przebywał w danym miejscu.

Korzystajcież z narzędzi, które otrzymaliście od Budowniczego, y nie 
przeszkadzajcie robotnikowi, albowiem wykonywana przezeń w trudzie y mozole 
praca jest miła oczom Budowniczego!

M15B14Edytuj

Co to jest: ogłoszenie (druga wersja)

Gdzie można znaleźć: ?

UWAGA!

Osoby szukające Brata Cavadora nie powinnyż przeszkadzać innym robotnikom. Toż 

powoduje spadek wydajności y niepotrzebne opóźnienia w pracy.

Lepiej zwrócić się do Zarządcy Obozu z prośbą o przejrzenie planu zajęć 
Cavadora,
a następnie sprawdzać zielone lampy, które zapalająż się wonczas, 
gdy Brat jest 
obecny lubo niedawno przebywał w danym miejscu.

Skoroć jednak zrobi się juże bardzo późno y Cavador uda się na spoczynek do 
 
swoich pomieszczeń, zauważysz, iże zapaliły się wszystkie lampy.

Korzystajcież z narzędzi, które otrzymaliście od Budowniczego, y nie 
 
przeszkadzajcie robotnikowi, albowiem wykonywana przezeń w trudzie y mozole praca
jest miła oczom Budowniczego!

M15B15Edytuj

Co to jest: informacja

Gdzie można znaleźć: ?

UWAGA!

Eżby zdążyć na czas z wykonaniem zadań zawartych w nowym harmonogramie, musimyż
wstrzymać do odwołania wszelkie prace na stanowisku 9. Udajcież się po nowe 
rozkazy do Zarządcy Obozu.

Pamiętajcież: zębatka nie zastanawia się nad tym, zaliż powinna się obracać,
wszelako z ufnością y wiarą porusza się za dnia y w nocy, nigdy nie zawodząc.
Bądźcież Zębatką w Planie Budowniczego.

M15B16Edytuj

Co to jest: informacja

Gdzie można znaleźć: ?

Osoba, która zwróci diamentowe wiertło, widzianeż ostatnio w pobliżu Stanowiska
nr 6, otrzyma w nagrodę więcej wolnego czasu na sen y wypoczynek.

Niechaj wyznawcy Budowniczego przyłożą się do pracy, a wonczas zostanie 
wykonana.

                Brat Cavador

M15B18Edytuj

Co to jest: Nowy Kodeks Mistrza Budowniczego

Gdzie można znaleźć: ?

Nowy Kodeks Mistrza Budowniczego 
(szkic, strona 31)

Mistrzu Budowniczy, Twój czas nadchodzi! Moja ochronna komora jest już prawie
gotowa. I właśnie tam ukryje się Karras. Wkrótce Służący zostaną rozdani 
patrycjuszom. Karras stworzy Nadajnik Naprowadzający i za jego pomocą przywoła
w Swojej mądrości Służących do Katedry, Kuźni Dusz, ażeby zostali poddani 
koniecznym modyfikacjom. Wonczas w końcu wszelkie wątpliwości znikną z Mojego 
umysłu i oddalę od Siebie groźbę niebezpieczeństwa. I wonczas Karras podejmie 
działania, które zaprowadzą na świecie Twój Raj!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki