FANDOM


Powrót do listy filmików

M16B01Edytuj

UWAGA! NIEBEZPIECZNA MASZYNERIA!

M16B02Edytuj

Hala E, Składnica Planów

M16B03Edytuj

Gniazdo Sygnału A

M16B04Edytuj

Gniazdo Sygnału B

M16B05Edytuj

Do Brata Kelsusa,

Zasady właściwego korzystania z Nadajnika Naprowadzającego:

Jak wiesz, sprawujemyż kontrolę nad Służącymi za pomocą ośmiu Wież 
Sygnalizacyjnych na dachu katedry. Zazwyczaj Wieże Sygnalizacyjne nadają 
komunikaty, któreż przekazuję Służącym z wnętrza ochronnej komory. Jednakże w 
chwili, kiedyż konieczna stanie się modyfikacja Służących, wykorzystamy Wieże 
Sygnalizacyjne do transmisji sygnału z Nadajnika Naprowadzającego. Dając wyraz
swojej mądrości, sprawiłem, iże tego rodzaju operacja okaże się niezwykle łatwa
do przeprowadzenia y nie będzie wymagała uciążliwego dostrajania Wież 
Sygnalizacyjnych.

Po pierwsze, musisz posiadać Nadajnik Naprowadzający. Wyprodukowanoż tylko 
jeden egzemplarz tego urządzenia, któren ze względów bezpieczeństwa zawżdy 
trzymam przy sobie w komorze ochronnej. Na wypadek, gdybym był nieosiągalny, 
otrzymujesz wszelako pozwolenie na wyprodukowanie kolejnego Nadajnika, albowiem
jestżeś lojalnym i pracowitym Wyznawcą Karrasa. Projekty znajdująż się w 
Składnicy Planów.

Potem powinienżeś przynieść Nadajnik Naprowadzający do Sterowni Sygnalizatorów
na drugim piętrze Północnej Apsydy. Tamże zobaczysz maszynę, któraż wytwarza 
sygnał nadawany przez Wieże Sygnalizacyjne, zasię w niej zauważysz dwa gniazda:
Gniazdo Sygnału A y Gniazdo Sygnału B. Urządzenie transmitujące moje komunikaty
powinnoż być cały czas podłączone do Gniazda Sygnału A.

Możesz wszelako podłączyć Nadajnik Naprowadzający do Gniazda Sygnału B. A 
ponieważ w tenże sposób nie pozbawisz mnie kontroli nad Służącymi, podłączenia
dokonaj w dowolnej chwili.

Należy wykonać jeszcze jedną czynność, ażeby uruchomić Nadajnik Naprowadzający,
któren wyprodukowałeś. Pamiętaj wszelako, iże nie możesz się posunąć do tego 
kroku, jeżeli nie uzyskałeś wcześniej mojej wyraźnej zgody. Idź do Wież 
Sygnalizacyjnych. U podstawy każdej Wieży znajdziesz dźwignię. Przesuńże 
dźwignię z pozycji A do pozycji B. To spowoduje, iże Wieża nada sygnał z 
Gniazda Sygnału B, nie zasię z Gniazda Sygnału A.

Służący odbiorą przekaz z Nadajnika Naprowadzającego y wyruszą w powrotną 
podróż do Kuźni Dusz. Nie będą-ż mnie jednak słyszeli, jeśli Wieże 
Sygnalizacyjne pozostaną nastawione na sygnał z pozycji B, toteż kiedy 
przybędą, musisz niezwłocznie przestawić dźwignię przy Wieżach Sygnalizacyjnych
na pozycję A, ażebym mógł Służącym przekazać dalsze instrukcje.
 
Dygresja: Jeżeli tylko przypomnisz sobie naszą dyskusję o problemie Zwyżkowej 
Częstotliwości Sygnału, zrozumiesz, iże cały ten proces można przyśpieszyć. 
Zgodnież z moimi obliczeniami wystarczy ustawić pięć z ośmiu Wież Sygnalizacyjnych w pozycji B, ażeby sygnał zagłuszył wszelkie inne transmisje.

  Twój Wielebny Przewodnik,
  Karras

M16B06Edytuj

PROJEKT: Nadajnik Naprowadzający

Pobierz Sworzeń Sygnalizacyjny i Stalową Płytę z Magazynu nr 2.

Przepuść Sworzeń Sygnalizacyjny przez Miechownicę w hali Fabrycznej C. 
Powstanie Półprodukt 1.

Przekształć Półprodukt 1 za pomocą Walcarki w Hali Fabrycznej A. 
Powstanie Półprodukt 2.

Wyprodukuj Obręcz Regulacyjną (instrukcje w oddzielnym projekcie).

Połącz Półprodukt 2 z Obręczą Regulacyjną za pomocą Wytłaczarki w Hali 
Fabrycznej D. Powstanie Półprodukt 3.

Przepuść Półprodukt 3 przez Lutownicę w Hali Fabrycznej E.

M16B07Edytuj

Hala Fabryczna A

M16B08Edytuj

Hala Fabryczna B

M16B09Edytuj

Hala Fabryczna C

M16B10Edytuj

Hala Fabryczna D

M16B11Edytuj

Hala Fabryczna E

M16B12Edytuj

Północna Apsyda

M16B13Edytuj

Magazyn nr 2

M16B14Edytuj

Magazyn nr 2

M16B15Edytuj

Południowa Apsyda

M16B16Edytuj

Wymiennik Płynno-Parowy

M16B17Edytuj

Spalarka

M16B18Edytuj

Sala Kazań

M16B19Edytuj

Produkcja Wieżyczek Strzelniczych

M16B20Edytuj

Warsztat Karrasa

M16B21Edytuj

Źródło

M16B22Edytuj

Koszary

M16B23Edytuj

Zbiorniki Chłodzące

M16B24Edytuj

Warsztaty Eksperymentacyjno-Badawcze: Nowicjuszom Wstęp Wzbroniony

M16B25Edytuj

Miechownica

M16B26Edytuj

Walcarka

M16B27Edytuj

Wytłaczarka

M16B28Edytuj

Lutownica

M16B29Edytuj

Mieszarka

M16B30Edytuj

Spajarka

M16B31Edytuj

Składnica Planów

M16B32Edytuj

OSTRZEŻENIE: Wykorzystajże Dziecię Budowniczego do uruchamiania maszyny. Twoje 
liche ciało nie wytrzymaż bolesnego żaru.

M16B33Edytuj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść materiał lub materiały do obróbki w lejku na szczycie maszyny. Fabrykaty
pojawią się z drugiej strony.

M16B34Edytuj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść materiał do obróbki w zbiorniku na szczycie maszyny. Włóż stalową płytę
do zsuwni, która znajduje się z boku maszyny. Naciśnij przycisk, ażeby 
uruchomić maszynę. Fabrykaty pojawią się z drugiej strony.

M16B35Edytuj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść każdy materiał do obróbki w osobnej zsuwni z boku maszyny. Daj znak 
Przyjacielowi, który w tejże hali obsługuje panel sterowania, aby uruchomił 
maszynę. Fabrykaty pojawią się z drugiej strony.

M16B36Edytuj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść materiał do obróbki w zsuwni z boku maszyny. Daj znak Przyjacielowi, 
który w tejże hali obsługuje panel sterowania, aby uruchomił maszynę. 
Fabrykaty wyłonią się z rury.

M16B37Edytuj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść materiał lub materiały do obróbki w zbiorniku po lewej stronie maszyny. 
Przesuń dźwignię, ażeby uruchomić maszynę. Fabrykaty pojawią się w zbiorniku 
po prawej stronie maszyny.

M16B38Edytuj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść materiał do obróbki w zbiorniku, który znajduje się z boku maszyny. 
Przesuń dźwignię, ażeby uruchomić maszynę. Fabrykaty wyłonią się z rury.

M16B39Edytuj

Zestawienie Nominalnego Poboru Mocy w Stacjonarnych Jednostkach Obronnych
Zwięzła Rozprawa o Mechanicznych Obserwatorach y Wartownikach autorstwa 
Przyjaciela Gorrika

Streszczenie: Jeśli idzie o Wartownika, akt Koncentracji uwagi na Przeciwniku 
lubo Wypuszczania Pocisków, dużych y małych, wiąże się, jakoż stwierdzono, z 
szybkim pochłanianiem obfitych Zasobów Paliwa. Przeto w większości wypadków 
Wartownicy zostaliż rozmieszczeni w sąsiedztwie Obserwatorów, którzy 
potrzebująż do poprawnego funkcjonowania stosunkowo mniejszych zasobów paliwa,
wykazując się jednakowoż znacznie lepszymi umiejętnościami w wykrywaniu 
niepożądanej obecności.

Aczkolwiek takowe zestawienie przyczyniaż się do utrzymywania harmonijnej 
równowagi między funkcjonalnością y poborem paliwa, wiadomo, iże wydłużony czas
reakcji, któren charakteryzuje Obserwatora, obniża wartość bojową Wartownika. 

W niniejszej rozprawie zajmiemyż się poszukiwaniem metody na połączenie 
najlepszych właściwości Obserwatorów y Wartowników w celu wyprodukowania 
Ulepszonego Wartownika, któren w zakresie Wykrywania Wrogów dorówna 
umiejętnościom Obserwatora, wszelako pochłaniał będzie zarazem zdecydowanie 
mniejsze ilości paliwa.

Podsumowanie wyników badań: Dotychczas nasze wysiłki zogniskowaneż były na 
kontrolowaniu poszczególnych poziomów poboru mocy przez Wartownika. 
Stworzyliśmy Wartowników, którzy funkcjonują nieprzerwanie bez konieczności 
uzupełniania paliwa. Potrzebują jednakowoż stałego zasilania z zewnętrznego 
źródła. Kuźnia Dusz okazała-ż się doskonałym miejscem do testowania tych 
Wartowników, albowiem zlokalizowano tutaj mnóstwo różnorodnych zasobów 
energetycznych. Niestety, poczyniliśmy niewielkie postępy w badaniach 
zmierzających do opracowaniu modelu, któren funkcjonowałby sprawnie poza 
obszarem, gdzie występują tak sprzyjające warunki.

M16B40Edytuj

Dziennik Brata Kelsusa

Wróciwszy z dzisiejszego kazania Karrasa, poczułem się niezwykle zakłopotany. 
Karras się zmienił. Zdałem sobie sprawę, iże od dłuższego czasu obserwowałem 
jego niepokojące zachowanie, aliści wolałem o tym nie myśleć. Z drżeniem serca
słuchałem kazania, które przekazywane byłoż za pośrednictwem Dziecięcia, 
albowiem nawet konieczność wygłoszenia homilii nie skłoniłaż Karrasa do 
opuszczenia ochronnej komory. Treść kazania również mogła budzić niepokój: 
Ojciec sugerował, iże żaden człowiek nie dorówna mechanizmowi, jeśli idzie o 
lojalność względem Budowniczego. Chociaż nadal wierzę niezachwianie w 
błogosławiony charakter maszyny, nie potrafięż zrozumieć tego rodzaju niechęci
do wszelkich tworów natury. Zauważyłem ponadto, iże Karras omyłkowo utożsamiał
się z Budowniczym w wielu fragmentach przemowy.

Nie chcę się nawet zastanawiać nad następstwami podobnego rozumowania.

Wielu uczestników zgromadzenia, krzycząc y wychwalając Karrasa w zwyczajowy 
sposób, zupełnie inaczej przyjęło zawarte w kazaniu przesłanie, wszelako 
podejrzewam, iże większość z nich nie przysłuchuje się wnikliwie słowom 
padającym z ambony y bezmyślnie wykonuje rozkazy, zachowując się na 
podobieństwo bezwolnych marionetek. Widziałem jednakowoż osoby z zadumanym y 
smutnym obliczem. Przypuszczam, iże znajdę w sobie odwagę, ażeby nawiązać 
bliższą znajomość y porozmawiać z tymi Przyjaciółmi o całej sytuacji, kiedy 
tylko udam się do seminarium w Porcie Wschodnim. Zaliż nie otrzymaliśmy od 
samego Karrasa rozkazu, ażeby przyszły tydzień spędzić z dala od Kuźni Dusz?

M16B41Edytuj

Dziennik Brata Kelsusa

Karras mnie uprzedził, iże w przyszłym tygodniu, kiedy wszyscy otrzymają rozkaz
opuszczenia Katedry, zostanęż wezwany do Kuźni Dusz. Zajmę się wonczas obsługą
Nadajnika Naprowadzającego y będę postępował wedle instrukcji, które wcześniej
otrzymałem. Ażeby wysłuchać tych wyjątkowych poleceń, udałem się bezpośrednio 
do jego komory y spostrzegłem z niekłamanym przerażeniem, iże Karras zaczyna 
przybierać metaliczny wygląd. Nie wiem, dlaczegóż tak się dzieje, aliści 
wspomnę o całej sprawie w czasie rozmów z innymi Mechanistami, którzy 
podzielają moje wątpliwości związane z obecną sytuacją Zakonu. Karras z 
pewnością widzi we mnie uzdolnionego inżyniera, skoroć zostałem w zaufaniu 
wyznaczony do wykonania tego zadania, zastanawiam się wszelako, jaka byłaby 
jego reakcja, gdybyż się dowiedział o moich rozterkach. W istocie łatwo 
zgadnąć, iże spotkałaby mnie straszliwa kara.

Zaprawdę, Karras zdradził swoich wyznawców, a przecież pamiętam nie tak 
odległe czasy, kiedy był Młotodzierżcą y gromadził wokół siebie uzdolnionych 
ludzi, z którymi chciał odnowić Zakon. Wydaje się, jakoby od tamtych wydarzeń 
minęły wieki. Myślę teraz o dniach, kiedy pełen zapału y wiary w niezachwiane 
zasady służyłem w Zakonie Młota, przedkładając ponad wszystko walkę w obronie 
Budowniczego oraz swoich braci. Być może po raz ostatni wykonam więc powierzone
przez Karrasa obowiązki. Podjąłem decyzję: odbędę spotkanie z tymi 
Przyjaciółmi, którzy, jak przypuszczam, podzielają moje poglądy.

M16B42Edytuj

Na polecenie Karrasa jedno z Dzieciąt Budowniczego odprowadziłoż mnie do 
komory, w której Ojciec przebywa w odosobnieniu. Nie spodziewałem się takiegoż
zaproszenia. Zasię rozmowa, która później nastąpiła, byłaż równie zaskakująca.
orozumiewałem się z Ojcem Karrasem przez szparę w drzwiach. Nakazał, ażebym 
znalazł na ulicach kolejnych ludzi, którzy zostaną przekształceni w Służących.
Odważyłem się z szacunkiem zapytać, dlaczegóż konieczne jest pozyskanie nowych
Służących, skoroć wyczerpały się nasze zapasy pojemników z gazem Nekrotyk 
Mutox, zasię Dziecięta Budowniczego pracują tak wydajnie, iże nie potrzebujemy
bezmyślnych niewolników. Odpowiedział wówczas, iże Dziecięta, nawet korzystając
z zasobu wszystkich dostępnych akcesoriów, nie mogą-ż dorównać ludziom w 
obsłudze pewnych urządzeń.

Byłem wstrząśnięty, słysząc, iże Ojciec Karras dokonuje takiego porównania. 
Atoli próbowałem się dalej wywiedzieć, dlaczegóż w związku z tym nie 
wykorzysta swoich braci, wiernych y oddanych wyznawców, do wykonywania zadań 
bardziej skomplikowanych y wymagających większych umiejętności. Wonczas Ojciec
Karras wpadłże w furię y ryknął przez drzwi, domagając się, ażebym wypełniał 
jego rozkazy, y sugerując, że skoroć bronię żebraków y podobnych szumowin, toż
sam byłbym może lepszym materiałem na Służącego. Przestraszyłem się tych gróźb,
aliści wtedy Karras nagle umilkł, jakoby wpadł na jakiś pomysł, po czym bez 
dalszych wyjaśnień poprosił, ażebym o wszystkim zapomniał y wrócił do 
codziennych zajęć.

Powinienem takoż właśnie uczynić, wszelako całe zajście miało miejsce niedawno,
a juże otrzymałem był od jednego z Dzieciąt kolejne pismo z rozkazami: zostałem
wezwany, aby wziąć udział w jakimś nowym y wyjątkowym przedsięwzięciu. Gdy 
tylko wrócę, postaram się skończyć niniejsze sprawozdanie.

- Przyjaciel Manus

M16B43Edytuj

Od niedawna jestem członkiem Zakonu Mechanistów, aleć już się z tego strasznie
cieszę. Wieluć moich przyjaciół było wcześniej Młotodzierżcami, zasię niektórzy
przypominają mnie pod tym względem, iże zostali po raz pierwszy zwerbowani do 
Zakonu. Wcześniej długoć szukałem zgromadzenia o charakterze zbrojnym, do 
którego mógłżebym się przyłączyć, eżby moje umiejętności i moja zadziorna 
natura zostały w pełni wykorzystane. Niestety, nie zdołałem zagrzać miejsca w 
takich zgromadzeniach, aleć Mechaniści byli tak wspaniałomyślni, iże przyjęli 
mnie na dłużej, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Wydają się pozostawać pod 
wrażeniem moich umiejętności bojowych. Ojciec Karras, nasz kapitan, nakazał, 
żebyśmy spędzili ten tydzień w seminarium. O ile dobrze zrozumiałem, musi mieć
cały nasz kościół, Kuźnię Dusz, dla siebie, żebyć zakończyć jakieś długo 
planowane przedsięwzięcie.

Jestżem niezmiernie rad z możliwości przebywania w seminarium, ponieważ w 
pobliżu znajduje się wiele gospód, których nie omieszkam odwiedzić. Zauważyłem,
iże ludzie rzucają okiem na szaty Mechanisty i zwracają się do mnie z 
szacunkiem, jakiego wcześniej nie zaznałem.

M16B44Edytuj

PROJEKT: Nadajnik Naprowadzający

Pobierz Sworzeń Sygnalizacyjny z Magazynu nr 2.

Przepuść Sworzeń Sygnalizacyjny przez Miechownicę w hali Fabrycznej C. 
Powstanie Półprodukt 1.

Przepuść Półprodukt 1 przez Walcarkę w Hali Fabrycznej A. 
Powstanie Półprodukt 2.

Przepuść Półprodukt 2 przez Wytłaczarkę w Hali Fabrycznej D. 
Powstanie Półprodukt 3.

Przepuść Półprodukt 3 przez Lutownicę w Hali Fabrycznej E.

M16B45Edytuj

PROJEKT: Obręcz Regulacyjna

Pobierz Miernik i Łożysko Węzłowe z Magazynu nr 3.
Połącz Miernik z Łożyskiem Węzłowym za pomocą Spajarki w Hali Fabrycznej D.

M16B46Edytuj

PROJEKT: Mina

Zdobądź Żelazną Ramę, Metalową Płytę i pojemnik z Mieszanką Wapienną.

Poddaj wzajemnemu oddziaływaniu Żelazną Ramę i Mieszankę Wapienną w Mieszarce 
w Hali Fabrycznej B. Powstanie Zbiornik Miny.

Połącz Zbiornik Miny z Metalową Płytą za pomocą Wytłaczarki w Hali 
Fabrycznej D.

M16B47Edytuj

PROJEKT: Flara
Zdobądź Metalową Płytę, pojemnik z Mieszanką Wapienną oraz pojemnik z Mieszanką
Kwasową.

Poddaj wzajemnemu oddziaływaniu Mieszankę Wapienną i Kwasową w Mieszarce w Hali
Fabrycznej B. Powstanie pojemnik Mieszanki Fosforyzującej.

Przekształć Mieszankę Fosforyzującą przy użyciu Walcarki w Hali Fabrycznej A.

M16B48Edytuj

PROJEKT: Kula Zwiadowcza

Zdobądź Zwój Sprężyny, Łożysko Węzłowe i pojemnik z Mieszanką Kwasową.

Przepuść Zwój Sprężyny i Mieszankę Kwasową przez Lutownicę w Hali Fabrycznej E.
Powstanie Szklista Kula.

Przepuść Szklistą Kulę i Łożysko Węzłowe przez Miechownicę w Hali Fabrycznej C.

M16B49Edytuj

Magazyn nr 1

M16B50Edytuj

Nowy Kodeks Mistrza Budowniczego (szkic, strona 41)

Ażeby dopomóc sobie w obliczeniach, Karras sporządził mapę Miasta y spojrzał 
z zadowoleniem na okręgi, któreż nakreślił. Oczyszczający gaz Nekrotyk Mutox 
dotrze w każde miejsce, zasię jego oddziaływanie obejmie nawet tereny poza 
granicami Miasta. Okręgi zachodziłyż na siebie w centrum, w samym sercu Miasta,
któreż odrzuciło Karrasa y wyparło się Budowniczego. Toż był dla Karrasa znak,
iże wszystko stanie się podług Jego woli. Y przemówił Karras: "Mistrzu 
Budowniczy, Karras, w przeciwieństwie do Prekursorów, nie zawiedzie Cię y 
spełni Twoje oczekiwania. O ileż cywilizacja Przodków wyrzekłaż się Ciebie y 
zostałaż Twoją ręką zgładzona, o tyleż Karras zaprowadzi na świecie Twój 
porządek!"

"Bądź pochwalony, albowiem pokazałeś Karrasowi prochy pozostawione przez 
Prekursorów, dzięki czemu odkrył błąd, jakiż popełnili, y ofiarowane przez 
Ciebie dary, z których nie potrafiliż właściwie skorzystać, a które stałyż się
teraz błogosławionymi narzędziami w rękach Karrasa. Karras dla Ciebie zbudował
Twoje Dziecięta, następców ludzkiej rasy, zasię teraz Twoimi rękami zetrze z 
powierzchni ziemi zarazę, jakąż jesteśmy, ażeby Twoje Dziecięta mogły trwać 
wiecznie i zachować czystość".

A wonczas rzekł Budowniczy do Karrasa: "Och, Karrasie, słusznie powiadasz, iże
jesteś pełen wiary. Przeto nakazuję Ci, abyś pozostał przy życiu, gdy wszystko
wokół obróci się w Świętą Rdzę. Kiedy nastanie Mój Raj, zasiądziesz obok Mnie,
pomiędzy Moimi Dzieciętami". A Karras padł do Jego kolan y zawołał: "Dzięki Ci,
Mistrzu Budowniczy! Wypełni się Twoja wola!".

M16B51Edytuj

Do Brata Kelsusa,

Zasady właściwego korzystania z Nadajnika Naprowadzającego:

Jak wiesz, sprawujemyż kontrolę nad Służącymi za pomocą ośmiu Wież 
Sygnalizacyjnych na dachu katedry. Zazwyczaj Wieże Sygnalizacyjne nadają 
komunikaty, któreż przekazuję Służącym z wnętrza ochronnej komory. Jednakże w 
chwili, kiedyż konieczna stanie się modyfikacja Służących, wykorzystamy Wieże 
Sygnalizacyjne do transmisji sygnału z Nadajnika Naprowadzającego. Dając wyraz
swojej mądrości, sprawiłem, iże tego rodzaju operacja okaże się niezwykle łatwa
do przeprowadzenia y nie będzie wymagała uciążliwego dostrajania Wież 
Sygnalizacyjnych.

Po pierwsze, musisz posiadać Nadajnik Naprowadzający. Wyprodukowanoż tylko 
jeden egzemplarz tego urządzenia, któren ze względów bezpieczeństwa zawżdy 
trzymam przy sobie w komorze ochronnej. Na wypadek, gdybym był nieosiągalny, 
otrzymujesz wszelako pozwolenie na wyprodukowanie kolejnego Nadajnika, albowiem
jestżeś lojalnym i pracowitym Wyznawcą Karrasa. Projekty znajdująż się w 
Składnicy Planów.

Potem powinienżeś przynieść Nadajnik Naprowadzający do Sterowni Sygnalizatorów
na drugim piętrze Północnej Apsydy. Tamże zobaczysz maszynę, któraż wytwarza 
sygnał nadawany przez Wieże Sygnalizacyjne, zasię w niej zauważysz dwa gniazda:
Gniazdo Sygnału A y Gniazdo Sygnału B. Urządzenie transmitujące moje komunikaty
powinnoż być cały czas podłączone do Gniazda Sygnału A.

Możesz wszelako podłączyć Nadajnik Naprowadzający do Gniazda Sygnału B. A 
ponieważ w tenże sposób nie pozbawisz mnie kontroli nad Służącymi, podłączenia
dokonaj w dowolnej chwili.

Należy wykonać jeszcze jedną czynność, ażeby uruchomić Nadajnik Naprowadzający,
któren wyprodukowałeś. Pamiętaj wszelako, iże nie możesz się posunąć do tego 
kroku, jeżeli nie uzyskałeś wcześniej mojej wyraźnej zgody. Idź do Wież 
Sygnalizacyjnych. U podstawy każdej Wieży znajdziesz dźwignię. Przesuńże 
dźwignię z pozycji A do pozycji B. To spowoduje, iże Wieża nada sygnał z 
Gniazda Sygnału B, nie zasię z Gniazda Sygnału A.

Służący odbiorą przekaz z Nadajnika Naprowadzającego y wyruszą w powrotną 
podróż do Kuźni Dusz. Nie będą-ż mnie jednak słyszeli, jeśli Wieże 
Sygnalizacyjne pozostaną nastawione na sygnał z pozycji B, toteż kiedy 
przybędą, musisz niezwłocznie przestawić dźwignię przy Wieżach Sygnalizacyjnych
na pozycję A, ażebym mógł Służącym przekazać dalsze instrukcje.
 
Dygresja: Jeżeli tylko przypomnisz sobie naszą dyskusję o problemie Zwyżkowej 
Częstotliwości Sygnału, zrozumiesz, iże cały ten proces można przyśpieszyć. 
Zgodnież z moimi obliczeniami wystarczy ustawić sześć z ośmiu Wież 
Sygnalizacyjnych w pozycji B, ażeby sygnał zagłuszył wszelkie inne transmisje.

  Twój Wielebny Przewodnik,
  Karras

M16B52Edytuj

Do Brata Kelsusa,
Zasady właściwego korzystania z Nadajnika Naprowadzającego:

Jak wiesz, sprawujemyż kontrolę nad Służącymi za pomocą ośmiu Wież 
Sygnalizacyjnych na dachu katedry. Zazwyczaj Wieże Sygnalizacyjne nadają 
komunikaty, któreż przekazuję Służącym z wnętrza ochronnej komory. Jednakże w 
chwili, kiedyż konieczna stanie się modyfikacja Służących, wykorzystamy Wieże 
Sygnalizacyjne do transmisji sygnału z Nadajnika Naprowadzającego. Dając wyraz
swojej mądrości, sprawiłem, iże tego rodzaju operacja okaże się niezwykle łatwa
do przeprowadzenia y nie będzie wymagała uciążliwego dostrajania Wież 
Sygnalizacyjnych.

Po pierwsze, musisz posiadać Nadajnik Naprowadzający. Wyprodukowanoż tylko 
jeden egzemplarz tego urządzenia, któren ze względów bezpieczeństwa zawżdy 
trzymam przy sobie w komorze ochronnej. Na wypadek, gdybym był nieosiągalny, 
otrzymujesz wszelako pozwolenie na wyprodukowanie kolejnego Nadajnika, albowiem
jestżeś lojalnym i pracowitym Wyznawcą Karrasa. Projekty znajdująż się w 
Składnicy Planów.

Potem powinienżeś przynieść Nadajnik Naprowadzający do Sterowni Sygnalizatorów
na drugim piętrze Północnej Apsydy. Tamże zobaczysz maszynę, któraż wytwarza 
sygnał nadawany przez Wieże Sygnalizacyjne, zasię w niej zauważysz dwa gniazda:
Gniazdo Sygnału A y Gniazdo Sygnału B. Urządzenie transmitujące moje komunikaty
powinnoż być cały czas podłączone do Gniazda Sygnału A.

Możesz wszelako podłączyć Nadajnik Naprowadzający do Gniazda Sygnału B. A 
ponieważ w tenże sposób nie pozbawisz mnie kontroli nad Służącymi, podłączenia
dokonaj w dowolnej chwili.

Należy wykonać jeszcze jedną czynność, ażeby uruchomić Nadajnik Naprowadzający,
któren wyprodukowałeś. Pamiętaj wszelako, iże nie możesz się posunąć do tego 
kroku, jeżeli nie uzyskałeś wcześniej mojej wyraźnej zgody. Idź do Wież 
Sygnalizacyjnych. U podstawy każdej Wieży znajdziesz dźwignię. Przesuńże 
dźwignię z pozycji A do pozycji B. To spowoduje, iże Wieża nada sygnał z 
Gniazda Sygnału B, nie zasię z Gniazda Sygnału A.

Służący odbiorą przekaz z Nadajnika Naprowadzającego y wyruszą w powrotną 
podróż do Kuźni Dusz. Nie będą-ż mnie jednak słyszeli, jeśli Wieże 
Sygnalizacyjne pozostaną nastawione na sygnał z pozycji B, toteż kiedy 
przybędą, musisz niezwłocznie przestawić dźwignię przy Wieżach Sygnalizacyjnych
na pozycję A, ażebym mógł Służącym przekazać dalsze instrukcje.
 
Dygresja: Jeżeli tylko przypomnisz sobie naszą dyskusję o problemie Zwyżkowej 
Częstotliwości Sygnału, zrozumiesz, iże cały ten proces można przyśpieszyć. 
Zgodnież z moimi obliczeniami wystarczy ustawić siedem z ośmiu Wież 
Sygnalizacyjnych w pozycji B, ażeby sygnał zagłuszył wszelkie inne transmisje.

  Twój Wielebny Przewodnik,
  Karras

M16B66Edytuj

THIEF 2 QUOTELIST

Tim: 'I'm perfectly willing to screw the zombies for the patch.'

Randy: 'Why cheese? Why not barrels or crates or something?'
Emil: 'The apples were too small.'

Randy: 'You can imagine the gruesome hack that we would have to do.'
Tim: 'Yes, but we'd have to hire professionals to forgive us.'

Mark (re: undercurrents of sexual tension between G & V): 'Its like medieval
Moonlighting.'"

Emil (re: A guard who saw him from far away): 'Oh man, he's been 
taking his beta-carotene!'

Mark (to Matt): 'Are you talking about monkeys AGAIN?'

Tim: 'Remember, spelt backwards, that's 'NEgah,' not 'NAgah.'

Emil: 'See, he's limping because I shot him in the leg.'
Terri: 'So shoot him in the other leg.'

Mark: 'Kill the chubby kid!'

Bill: 'He's more curvy than I thought.'
Terri: 'It's ok to have those feelings.'"

Garrett: 'The city looks almost bearable from up here.'
Terri: 'God, what a cynic! Have a beer, Garrett.'

Mike C.: 'I'm really excited about rain, snow, and falling rain.'
Randy: 'Sounds like a James Taylor song.'

Alex: 'I can now drop a piece of cheese on the floor and mouse-look through it.'
Pat: 'You have a cheese with mouse-look?'

Alex: 'Did the Trickster get eaten?'
Emil: 'No, I'm going to devour him later tonight in a drunken rage.'"

Emil (re: his wife's due date): 'The baby's in beta.'

Mike C.: 'I just think its fun to walk up behind Alex and hit him with a 
blackjack.'
Randy: 'Exactly, it's social!

(a radio plays faintly in the next room)
Terri: 'Do you hear a radio playing faintly somewhere, with a woman's voice?'
Emil: 'It's the voice of Viktoria. In your head.'
Tim: 'It's your muse.'
Terri: 'My muse isn't very helpful; I can't understand what she's saying.'

Randy: 'I like sunlight and all, I just don't like the hours it occurs in.'"
Dan K: 'I have a bunch of bugs for the programmers. That's my job to keep them
from their families.'

Rob: 'Once upon a time, not only would Dromed crash, but it would go out and 
kill your family afterwards.'
Mahk: 'I thought we took out that code.'

Bug 701: 'Boor13(126) not attached to wall at hinges.'
Tim: 'Yes, there's nothing more boorish than not being attached at your hinges.'

Kevin C.: 'I was confused. It worked exactly like I wanted it to, so I thought
it must be broken!'

Terri: 'Are there any weird ramifications to me taking some mushrooms....'
Randy: 'Hold on, I have to add something to the quote list.'

Karras on the Loudspeakers: 'Seest thou ever the circus, Garrett? 'Tis a most
uncomely spectacle, with mischievous clowns and daring trapeze. And in the 
end, naught is ever built...'

Terri: 'Well, if it looks good enough that you don't even notice there's 
nothing to do, that's a start!'
Tim: 'That's the kind of thing you kind of want to put on the quote list and 
kind of want to keep off.'

Emil: 'Ok, I'm not going to get rid of my spider, but I will make him friendly.'

Emil: 'You WERE trying to look up her skirt.'
Dan K.: 'Well, I just wanted to see if it could be done. You have to throw the
 remote camera just right so it goes under their phys models,
 but it slides too far, and the noise alerts them and then they move around...
 it's really tough.

Pat: 'Are you Beer Claus?'
Dan K.: 'Yes, have you been a good little programmer this year? Ho ho ho.'
Pat: 'Yes! Yes!'

Dan K: 'So, when we put in 2, we used to crash, because 3 isn't there anymore,
 but now Framed, which is 4, is 2.'
Alex: 'Right.'
Dan K: 'So Courier, which is 5, is 4?'
Alex: 'No, Courier is 3.'
Dan K: 'This is idiotic.'
Alex: 'But note that when you get to 12 and 13, they're actually 12 and 13.'
Dan K: 'Right, but 16 is 14 and 15 is 11, so that's not actually helpful.'
Terri: 'What about mission 10, is that 10?'
Alex: 'No, it's 8. Unless we shift everything up by a number, in which case it
 will be 9.'

Dan T. (to Terri): 'Liar, liar, plants on fire.'

Kevin C.: 'Frog beast, I choose you!'"

page_8: "Sara: 'Really, when you think about it, our rating should be 'immature.'

Alex: 'It goes along with the bugs 'playtesters can't spell'. And 'designers 
can't spell'.
Randy: 'What, and programmers are some kind of spelling aces? What'd you take first prize at the spelling bee, programmer?'
Dan K.: 'What are you gonna do, go cry to Bill Farquhar?'
Randy (pretending to be Alex): 'The other disciplines are picking on me!'

page_9: "Alex to Randy: 'You know if you kill Emil with laughter you get his 
bug list.'

Randy: 'You should try a game development cycle. It's about as unfulfilling as
 giving birth to twins.'

Laura: 'Ohhh!'
Alex: 'What!?'
Laura: 'My severed head is talking!'
Rob: 'Quote list!'
Randy: 'I'm already on it.'

Alex: 'What is 'ping stim'?'
Terri: 'Come here and I'll show you.'"

page_10: "Emil: 'I'm falling behind on my quotes, I have to say something 
witty...'

Alex: 'It's very different.'
Tim: 'It's very different in what way?'
Alex: 'It's not the same.'

Rob: 'Randy, you have alarms in Bank, right?'
Randy: 'Yea...'
Rob: 'How do you refer to an alarm system?'
Emil: 'YE OLDE ALARM SYSTEM!!'

Randy (to box of cereal): 'The bee looks like a wizard with no pants on.'

page_11: "Randy: 'You're very acute.'
Dan K.: 'Thank you.'
Rob: 'I think he wants to shag you!'
Randy: 'Yes, thank you, Rob.'
Rob: 'Oh.'

Alex (to Tim): 'Permit me to call you a filthy liar, even though you are not 
lying.'

Terri: 'Ok, tell me about the flies....'
Emil: 'Well, see, I've been in crunch and I haven't had time to bathe.'

Tim: 'You'll have to excuse me. I'm going to go kiss Mike Ryan now.'
Bill: 'Again?'"

page_12: "Tim: 'There's no problem that can't be solved with a dead body.'

Tim: Yes, there's nothing like an amusing room brushing pun. And those things
were nothing like amusing room brushing puns.

Bill: 'No, that doesn't make me laugh, Steve. If it was someone else's 
problem, I might laugh.'

Emil: 'The bug said 'This object Terri won't sit down.
Terri: 'Ok, she's not an object.'
Randy: 'Yea, don't treat Terri like an object.'

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki