FANDOM


Powrót do spisu misji

M10DALEEdytuj

Co to jest: epitafium Brata Dale'a

Gdzie można znaleźć: cmentarz, tabliczka nad jednym z grobów, dolny poziom

Tutaj spoczywa nieszczęsny Brat Dale: pogrzebany jako symbol nauki, która 
poszła w las.

M10HallPassEdytuj

Co to jest: poświadczenie nowicjusza

Gdzie można znaleźć: w ekwipunku na początku misji

Uzyskawszy aprobatę Jego Eminencji, Arcykapłana Markandera, oddajemy pod 
Waszą opiekę tego nowicjusza na typowych warunkach umowy o służbę. Posiada on 
wszelkie uprawnienia i jest odpowiednio przygotowany, żeby służyć z pokorą i 
pełnym oddaniem, wykorzystując jak najlepiej swoje umiejętności. Zgodnie ze 
zwyczajowym kontraktem odbywał będzie trzyletnią posługę, po której 
zakończeniu może zostać wyświęcony na Starszego Akolitę. Nowicjusz został 
pouczony na temat nakazów i zakazów obowiązujących w Zakonie, złożył śluby 
milczenia, które powinien zachować podczas swoich czuwań, i zobowiązał się 
trzymać z dala od wskazanych miejsc odosobnienia (oznaczonych czerwonym 
młotem w pozycji odwróconej).

Proszę, wedle uznania lub w półrocznych odstępach, przesyłać okresowe 
sprawozdania z jego posługi... Niechaj młot uderzy w niewiernych.
Zachowując powagę urzędu, 

Brat Sachelman

M10InstructionsEdytuj

Co to jest: instrukcje, jak otworzyć celę z Talizmanem

Gdzie można znaleźć: skrzynia, zamknięty pokój w bibliotece, górny poziom

Cela z Talizmanem może zostać otwarta jedynie po odblokowaniu wszystkich 
pięciu zamków, które otwiera się za pomocą przełączników umieszczonych w 
różnych miejscach Świątyni... Pierwszy jest u Brata Masona. Drugi - za 
Czaszką św. Yory. Trzeci - w kuchni, przy piecyku. Czwarty - za kołem, co 
ludziom rozwiązuje języki. Piąty - za Drzewem Stożkowym. Wszystkie zamki 
muszą być odblokowane w ciągu pięciu minut. Gdy tak się stanie, Cela 
Talizmanu stanie otworem. Wówczas ten, który zabiera Talizman, musi 
wypowiedzieć na głos Modlitwę Budowniczego Murów.

M10KeynoteEdytuj

Co to jest: uprawnienia Świątyni

Gdzie można znaleźć: duża księga, stół po lewej w bibliotece, górny poziom

UPRAWNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ŚWIĄTYNI

Nowicjusze, zgodnie z zaleceniami oficjalnych dokumentów, nie mogą nosić 
kluczyi wchodzić pod jakimkolwiek pretekstem do zakazanych obszarów 
(oznaczonych czerwonym młotem w pozycji odwróconej). Strażnicy świątynni nie 
mogą nosić kluczy, ale wolno im wchodzić do zakazanych obszarów, jeśli 
wymagają tego pełnione przez nich obowiązki. Kapłani świątynni otrzymają 
klucze do większości pomieszczeń i mogą przebywać w zakazanych miejscach, 
uzyskawszy uprzednio zgodę Arcykapłana. Mogą również, rzecz jasna, wchodzić 
do własnych kwater, ale nie do kwater innych kapłanów. Arcykapłan ma Główny 
Klucz i nieograniczony dostęp do wszystkich pomieszczeń. W jego posiadaniu 
znajduje się także Błogosławiony Symbol Świątyni.

M10KitchenEdytuj

Co to jest: list do Terrence'a do Nolman

Gdzie można znaleźć: wysoka półka w magazynie, dolny poziom

Do Terrence'a: już prawie skończyliśmy przerabiać stare pomieszczenia 
kuchenne na nowy skarbiec.Wszystkie zapasy z kuchni przeniesiono na górę, 
a niektóre kosztowności ze świątyni zniesiono na dół.Prace powinny się 
zakończyć w ciągu tygodnia.
 - Nolman

M10MASONEdytuj

Co to jest: epitafium Brata Masona

Gdzie można znaleźć: cmentarz, dolny poziom

Tutaj spoczywa Brat Mason, chluba pośród uczonych.

M10moldedEdytuj

Co to jest: tabliczka Dziecięcia Kuźni

Gdzie można znaleźć: relikwiarz, nad jednym z piedestałów, górny poziom

Dziecię Kuźni. Ten Młot jako pierwszy wyłonił się z formy odlewniczej. 
Przyszedł na świat za sprawą Ojca Tennora, który został później wyniesiony 
na ołtarze.

M10NOTICEdytuj

Co to jest: ogłoszenie

Gdzie można znaleźć: na ścianie przy wejściu do koszar

Ze względu na niedawne włamanie do Rozpadlin wszystkie patrole w świątyni 
zostaną podwojone aż do odwołania.

M10oldhamEdytuj

Co to jest: tabliczka Pierwszego Młota

Gdzie można znaleźć: relikwiarz, nad jednym z piedestałów, górny poziom

Pierwszy Młot, symbol naszego wyjścia z cienia Szachraja.

M10SKULLEdytuj

Co to jest: tabliczka Czaszki św. Yory

Gdzie można znaleźć: relikwiarz, nad jednym z piedestałów, górny poziom

Czaszka św. Yory, budowniczego, wizjonera i pobożnego strażnika wiary.

M10TERREdytuj

Tutaj spoczywa Brat Terrence: zwalczał nieprawych, póki nie wyzionął ducha.

M10THEOEdytuj

Tutaj spoczywa Brat Theol: niezrównany nauczyciel, a zarazem uczeń wciąż 
zgłębiający tajniki dyscypliny.

M10TIP1Edytuj

Nowicjuszom nie wolno nosić przy sobie broni, jeżeli nie uczestniczą w 
działaniach zbrojnych, które prowadzi Świątynia. Lepiej więc trzymaj broń w 
ukryciu pod szatami, o ile nie zachodzi potrzeba jej użycia.

M10VO2Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 2

A kiedyż złodziej błagał mistrza: "Wypuśćże mnie, albowiem żałuję za grzechy 
y do końca swoich dni będę czynił dobro", wonczas mistrz odciął rękę 
złodziejowi. Y rzekł: "Idźże teraz i czyń dobro, albowiem zadośćuczyniłeś za 
swe grzechy".

M10VO7Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 7\

Gdy Budowniczy stanie przed tobą i wzniesie dla ciebie twierdzę, zaliż 
wejdziesz do środka i bramę zatrzaśniesz? Czy też rzekniesz raczej: "O tak, 
a teraz wzniosę kolejną własnymi rękami!"

M10VO12Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 12\

Żywot, któryś otrzymał od Budowniczego, jest jako nieoszlifowany dyjament. 
Uczyń zeń drogocenny kleyjnot, bo inaczej zakpisz z darów Mistrza.

M10VO36Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 36\

Y razu pewnego nierządnica rzekła do kapłana: "Zapomnij na czas jakiś o 
powinnościach swoich". Y kapłan zapomniał.

Y wtedyż nierządnicę brzozowymi witkami wybatożono, a kapłan kołem wielkim 
został połamany. Albowiem ścieżka prawości wiedzie zawżdy w górę, a upadek z 
wysokości jest niebezpieczny.

M10VO39Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 39\

Gdybym młot dzierżył, uderzałbym młotem o poranku, uderzałbym y wieczorem, 
uderzałbym wszędy, jak kraj długi y szeroki.

M10VO53Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 53

Ktoć uderza dłutem, ten ostrze tępi o kamień. Ktoć nie uderza dłutem, ten 
ostrze marnotrawi.

M10VO77Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 77\

Czymże jest drzewo, jeśli nie wieżą, która usycha i umiera?

Czymże jest sadzawka, jeśli nie zbiornikiem, który zarasta i wypełnia się 
mułem?

Czymże jest połać ziemi, jeśli nie drogą, która pęka i niszczeje?

M10VO94Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 94

Chrońże swój język przed kłamstwem, tak jak chronisz sakiewkę przed 
kradzieżą. Chrońże swoją dłoń przed złym uczynkiem, tak jak chronisz dom 
przed podpalaczami. Chrońże swoje serce przed zwątpieniem, tak jak chronisz 
narzędzia przed rdzą. Albowiem nie masz nic lepszego ponad wiarę i narzędzia.

M10VO108Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 108

Zaprawa trzymać nie będzie, jeślić kamień twardy nie jest y wyczyszczony. 
Zaczynając jakoweś przedsięwzięcie, spojrzyj na swój materyał, zarówno 
cielesny, jakoż y duchowy.

M10VO113Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 113

Uderzenia dłuta, któreć już zostało zadane, nie sposób cofnąć, wszelako 
jeśli dłuto pod wpływem strachu cofniesz, popełnisz większy grzech. Nie 
bądźże ostrożny; bądź nieomylny.

M10VO141Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 141

Y zstąpił Budowniczy między dzieci swoye y zapytał: "Ktoż tak robotę 
spartaczył?". Y wonczas błądzący syn odpowiedział: "Nie wiem". Y wtedyż 
powalił Budowniczy syna swoyego na ziemię y młotem weń miażdżącym uderzył. 
Zaliż nie jest wiadome, iże błąd naprawić można, zasię kłamstwo po wsze 
czasy do języka przywiera?

M10VO170Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 170

Dobry mur poznać można po tym, iże sięga wyżej, niźli człek mierzy, y 
przetrwa dłużej, niźli człek żyje. Nasze największe dzieła przewyższają nas 
pod każdym względem.

M10VO199Edytuj

Kompendyum Przykazań, Prawideł y Zasad Postępowania Młotodzierżców, tom 199

Pęknięcie w mechanyzmie prowadzi do niechybney usterki.

Pęknięcie w drewnianey belce przyciąga termity.

Pęknięcie w ludzkiey prawości zapowiada śmierć.

M10WAINEdytuj

Tutaj spoczywa Brat Wozownik: niechaj koła, które wytworzył, kręcą się 
bezustannie w zaświatach.

M10WallbuilderEdytuj

Jam jest Budowniczy Murów. Niechaj przetrwają moje mury od wiosny do lata, 
od jesieni do zimy, z roku na rok, przez wieki. Niechaj stoją moje mury, 
gdy rodziny pracują w pocie czoła,armie maszerują, a imperyja upadają. Jam 
jest Budowniczy Murów, zasię moje mury stać będą po wsze czasy jako tarcza 
przeciw złu. W teyże intencyi modły wznoszę, a stanie się wedle woli Mistrza 
Budowniczego.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki